I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021

Zimski semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaIII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 10:00 (10.FIZ08) Programiranje u fizici, predavanja laboratorija 506
10:15 - 11:00 (10.FIZ04) Laboratorijski praktikum 1, predavanja laboratorija 119
11:15 - 14:00 (10.FIZ04) Laboratorijski praktikum 1, vežbe laboratorija 119

UTORAK

08:15 - 10:00 (10.FIZ01) Mehanika, predavanja učionica 508
10:15 - 12:00 (10.FIZI23) Obnovljivi izvori energije, predavanja laboratorija 501
12:15 - 14:00 (10.FIZI23) Obnovljivi izvori energije, laboratorijske vežbe laboratorija 501

SREDA

13:15 - 16:00 (10.FIZM1) Matematika 1, predavanja laboratorija 012 -NIS
16:15 - 19:00 (10.FIZM1) Matematika 1, vežbe laboratorija 504

ČETVRTAK

08:15 - 10:00 (10.FIZ01) Mehanika, predavanja učionica 508

PETAK

10:15 - 12:00 (10.FIZ08) Programiranje u fizici, vežbe računarska učionica 134
12:15 - 15:00 (10.FIZ01) Mehanika, vežbe laboratorija 012 -NIS