OKTOBAR II ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
2573 Matematička fizika

28.09.2022.

u 09:00h

0
IO21 Osnovi računarstva

23.09.2022.

u 09:00h

30.09.2022.

u 14:00h

0
F-101 Mehanika

04.10.2022.

u 09:00h

0
F-101 Mehanika

04.10.2022.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

23.09.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

28.09.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

28.09.2022.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

04.10.2022.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

04.10.2022.

u 09:00h

0
F-105 Osnovi matematičke fizike

23.09.2022.

u 09:00h

0
F-106 Optika

03.10.2022.

u 09:00h

0
F-106 Optika

03.10.2022.

u 09:00h

0
F-107 Osnovi teorijske mehanike

26.09.2022.

u 09:00h

0
F-109 Osnovi statističke fizike

04.10.2022.

u 09:00h

0
F-110 Osnovi atomske i molekularne fizike

28.09.2022.

u 09:00h

0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

29.09.2022.

u 09:00h

0
F-112 Osnovi elektrodinamike

26.09.2022.

u 09:00h

0
F-113 Osnovi kvantne mehanike

23.09.2022.

u 09:00h

0
F-114 Osnovi fizike čvrstog stanja

27.09.2022.

u 09:00h

0
F-115 Nuklearna fizika

23.09.2022.

u 09:00h

0
F-116 Fizički izvori štetnosti

03.10.2022.

u 09:00h

0
F-118 Osnovi biofizike

29.09.2022.

u 09:00h

0
F-119 Тeorija relativnosti

26.09.2022.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

26.09.2022.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

03.10.2022.

u 09:00h

0
F-122 Uvod u kosmologiju

29.09.2022.

u 09:00h

0
F-124 Laboratorijski praktikum 1

23.09.2022.

u 09:00h

0
F-125 Laboratorijski praktikum 2

23.09.2022.

u 09:00h

0
F-126 Laboratorijski praktikum 3

29.09.2022.

u 09:00h

0
F-127 Laboratorijski praktikum 4

29.09.2022.

u 09:00h

0