JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
2573 Matematička fizika

06.02.2023.

u 09:00h

0
2584 Uvod u fiziku plazme

31.01.2023.

u 09:00h

0
I121 Uvod u objektno-orijentisano programiranje

07.02.2023.

u 09:00h

0
IO22 Programiranje

01.02.2023.

u 09:00h

0
M-01 Matematika 1

08.02.2023.

u 09:00h

0
M-02 Matematika 2

31.01.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M-03 Matematika 3

07.02.2023.

u 09:00h

0
O-02 Psihologija

31.01.2023.

u 10:00h

03.02.2023.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
O-04 Engleski jezik 1

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

0
O-05F Engleski jezik 2

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

0
F-101 Mehanika

31.01.2023.

u 09:00h

0
F-101 Mehanika

31.01.2023.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

30.01.2023.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

30.01.2023.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

30.01.2023.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

06.02.2023.

u 15:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

06.02.2023.

u 15:00h

0
F-106 Optika

02.02.2023.

u 09:00h

0
F-106 Optika

02.02.2023.

u 09:00h

0
F-107 Osnovi teorijske mehanike

31.01.2023.

u 17:00h

0
F-109 Osnovi statističke fizike

31.01.2023.

u 12:00h

0
F-110 Osnovi atomske i molekularne fizike

06.02.2023.

u 09:00h

0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

07.02.2023.

u 09:00h

0
F-112 Osnovi elektrodinamike

02.02.2023.

u 09:00h

0
F-113 Osnovi kvantne mehanike

08.02.2023.

u 09:00h

0
F-114 Osnovi fizike čvrstog stanja

31.01.2023.

u 14:00h

0
F-115 Nuklearna fizika

09.02.2023.

u 09:00h

0
F-116 Fizički izvori štetnosti

01.02.2023.

u 14:00h

0
F-118 Osnovi biofizike

08.02.2023.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

10.02.2023.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

01.02.2023.

u 09:00h

0
F-122 Uvod u kosmologiju

03.02.2023.

u 09:00h

0
F-124 Laboratorijski praktikum 1

09.02.2023.

u 09:00h

0
F-125 Laboratorijski praktikum 2

02.02.2023.

u 09:00h

0
F-126 Laboratorijski praktikum 3

03.02.2023.

u 09:00h

0
F-127 Laboratorijski praktikum 4

10.02.2023.

u 09:00h

0
H-144 Hemija

06.02.2023.

u 09:00h

0