JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA02 Fizička elektronika

06.02.2023.

u 09:00h

0
G217 Psihologija

06.02.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
O-01 Pedagogija

07.02.2023.

u 09:00h

0
Op-1 Fizička i tehnička merenja

07.02.2023.

u 09:00h

0
Op-2 Savremene metode eksperimentalne fizike

24.02.2023.

u 09:00h

0
Op-3 Elektronika

09.02.2023.

u 14:00h

0
Op-4 Plazmene i laserske tehnologije

09.02.2023.

u 09:00h

0
Op-5 Numeričke metode u fizici

08.02.2023.

u 14:00h

0
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku

09.02.2023.

u 09:00h

0
Pr-10 Radijaciona fizika

09.02.2023.

u 09:00h

0
F-201 Тeorijska mehanika

06.02.2023.

u 09:00h

0
F-202 Кvantna mehanika

09.02.2023.

u 09:00h

0
F-203 Elektrodinamika

10.02.2023.

u 09:00h

0
F-204 Fizička elektronika

06.02.2023.

u 09:00h

0
F-205 Atomska i molekularna fizika

08.02.2023.

u 09:00h

0
F-206 Statistička fizika

09.02.2023.

u 09:00h

0
F-207 Fizika jonizovanih gasova

08.02.2023.

u 14:00h

0
F-208 Fizika čvrstog stanja

10.02.2023.

u 09:00h

0
F-209 Osnove fizike plazme

31.01.2023.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
1
F-210 Fizika elementarnih čestica

31.01.2023.

u 14:00h

0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

08.02.2023.

u 09:00h

0
F-214 Istorija i filozofija fizike

30.01.2023.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-223 Opšta teorija relativnosti

10.02.2023.

u 14:00h

0
F-224 Metodika nastave fizike

08.02.2023.

u 09:00h

0
F-225 Simetrije u fizici

07.02.2023.

u 09:00h

0
F-226 Osnove astrofizike

10.02.2023.

u 09:00h

0
F-229 Тeorija polja

01.02.2023.

u 14:00h

0
F-230 Fizika u školi

08.02.2023.

u 09:00h

0
F-231 Radijaciona fizika

09.02.2023.

u 09:00h

0
F-232 Metodika rešavanja računskih zadataka

08.02.2023.

u 09:00h

0
F-233 Planetologija

02.02.2023.

u 14:00h

0
F-234 Interakcija laserskog zračenja sa plazmom

03.02.2023.

u 09:00h

0
F-235 Školska praksa

06.02.2023.

u 09:00h

0
F-236 Zvezde i zvezdani sistemi

07.02.2023.

u 09:00h

0
F-237 Uvod u kvantnu optiku

07.02.2023.

u 09:00h

0
F-238 Fizika lasera

07.02.2023.

u 09:00h

0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

20.02.2023.

u 09:00h

0
Fi-21 Radijaciona fizika

09.02.2023.

u 09:00h

0