JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA02 Fizička elektronika

03.07.2023.

u 09:00h

0
O-01 Pedagogija

13.07.2023.

u 10:00h

0
Op-1 Fizička i tehnička merenja

08.07.2023.

u 09:00h

0
Op-2 Savremene metode eksperimentalne fizike

15.07.2023.

u 10:00h

0
Op-3 Elektronika

14.07.2023.

u 10:00h

0
Op-4 Plazmene i laserske tehnologije

04.07.2023.

u 09:00h

0
Op-5 Numeričke metode u fizici

07.07.2023.

u 09:00h

0
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku

06.07.2023.

u 10:00h

0
Pr-10 Radijaciona fizika

30.06.2023.

u 10:00h

0
F-201 Тeorijska mehanika

05.07.2023.

u 09:00h

0
F-202 Кvantna mehanika

06.07.2023.

u 09:00h

0
F-203 Elektrodinamika

10.07.2023.

u 10:00h

0
F-204 Fizička elektronika

03.07.2023.

u 09:00h

0
F-205 Atomska i molekularna fizika

12.07.2023.

u 10:00h

0
F-206 Statistička fizika

11.07.2023.

u 10:00h

0
F-207 Fizika jonizovanih gasova

06.07.2023.

u 09:00h

0
F-208 Fizika čvrstog stanja

08.07.2023.

u 09:00h

0
F-209 Osnove fizike plazme

28.06.2023.

u 09:00h

0
F-210 Fizika elementarnih čestica

12.07.2023.

u 10:00h

0
F-214 Istorija i filozofija fizike

11.07.2023.

u 10:00h

0
F-223 Opšta teorija relativnosti

08.07.2023.

u 09:00h

0
F-224 Metodika nastave fizike

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-225 Simetrije u fizici

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-226 Osnove astrofizike

07.07.2023.

u 09:00h

0
F-227 Nastavna sredstva fizike

26.06.2023.

u 09:00h

0
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

06.07.2023.

u 09:00h

0
F-229 Тeorija polja

06.07.2023.

u 10:00h

0
F-230 Fizika u školi

07.07.2023.

u 09:00h

0
F-231 Radijaciona fizika

30.06.2023.

u 10:00h

0
F-232 Metodika rešavanja računskih zadataka

28.07.2023.

u 10:00h

0
F-233 Planetologija

26.06.2023.

u 09:00h

0
F-234 Interakcija laserskog zračenja sa plazmom

26.06.2023.

u 09:00h

0
F-235 Školska praksa

01.07.2023.

u 10:00h

0
F-238 Fizika lasera

14.07.2023.

u 10:00h

0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

13.07.2023.

u 10:00h

0
Fi-21 Radijaciona fizika

30.06.2023.

u 10:00h

0