APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IF-01 Osnove računarstva

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Marko Petković
0
IF-02 Uvod u objektno orijentisano programiranje

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
M-01 Matematika 1

05.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 10:00h

Nebojša Dinčić
0
M-03 Matematika 3

03.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
F-101 Mehanika

03.04.2023.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

07.04.2023.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

04.04.2023.

u 12:00h

0
F-105 Programiranje u fizici

06.04.2023.

u 09:00h

0
F-105 Osnove matematičke fizike

06.04.2023.

u 09:00h

0
F-109 Osnove statističke fizike

04.04.2023.

u 12:00h

0
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

07.04.2023.

u 09:00h

0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

05.04.2023.

u 09:00h

0
F-116 Laboratorijski praktikum 1

04.04.2023.

u 09:00h

0
F-118 Laboratorijski praktikum 3

05.04.2023.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

06.04.2023.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

03.04.2023.

u 09:00h

0
F-124 Specijalna teorija relativnosti

06.04.2023.

u 09:00h

0
F-125 Fizički izvori štetnosti

03.04.2023.

u 09:00h

0