JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FIZ23 Osnove elektrodinamike

02.02.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ28 Eksperimentalne metode u fizici

07.02.2023.

u 09:00h

0
00.ENGA2 Engleski jezik A2

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
3
00.PSI Psihologija

06.02.2023.

u 12:00h

06.02.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
2
10.FIZ01 Mehanika

31.01.2023.

u 09:00h

02.02.2023.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
5
10.FIZ03 Metrologija i obrada rezultata merenja

30.01.2023.

u 09:00h

Vesna Manić
6
10.FIZ04 Laboratorijski praktikum 1

09.02.2023.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
6
10.FIZ06 Тermodinamika i molekularna fizika

30.01.2023.

u 09:00h

Suzana Stamenković
2
10.FIZ08 Programiranje u fizici

01.02.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ09 Laboratorijski praktikum 2

02.02.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ11 Elektromagnetizam

06.02.2023.

u 15:00h

Dejan Dimitrijević
1
10.FIZ13 Osnove matematičke fizike

09.02.2023.

u 09:00h

Goran Đorđević
1
10.FIZ14 Laboratorijski praktikum 3

03.02.2023.

u 09:00h

Željko Mladenović
5
10.FIZ16 Optika

02.02.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ17 Osnove teorijske mehanike

31.01.2023.

u 17:00h

0
10.FIZ18 Laboratorijski praktikum 4

10.02.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ22 Osnove statističke fizike

31.01.2023.

u 12:00h

0
10.FIZ26 Osnove kvantne mehanike

08.02.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ27 Osnove fizike čvrstog stanja

31.01.2023.

u 14:00h

0
10.FIZI31 Osnove biofizike

08.02.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI41 Matematička fizika

06.02.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI52 Oscilacije i talasi

01.02.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI62 Тeorijska mehanika

31.01.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI63 Fizički izvori zagađenja životne sredine

01.02.2023.

u 14:00h

0
10.FIZI72 Fizika atmosfere

10.02.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI81 Statistička fizika

31.01.2023.

u 12:00h

0
10.FIZI82 Uvod u kosmologiju

03.02.2023.

u 09:00h

0
10.FIZM1 Matematika 1

08.02.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
5
10.FIZM2 Matematika 2

31.01.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Jelena Milošević
1
10.FIZM3 Matematika 3

07.02.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
2
10.FIZM4 Matematika 4

08.02.2023.

u 14:00h

0
10.FIZR1 Osnove računarstva

02.02.2023.

u 09:00h

0
10.FIZH1 Hemija

06.02.2023.

u 09:00h

Milan Mitić
1