OKTOBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Eksperimentalna i primenjena fizika

Novembarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA01 Nuklearna fizika

11.09.2023.

u 10:00h

14.09.2023.

u 14:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0
10.FMA02 Fizička elektronika

06.09.2023.

u 10:00h

Biljana Samardžić
0
10.FMA15 Fizika jonizovanih gasova

08.09.2023.

u 10:00h

Saša Gocić
0
10.FMA40 Savremene metode eksperimentalne fizike

13.09.2023.

u 10:00h

Vidosav Marković
1
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

15.09.2023.

u 10:00h

19.09.2023.

u 10:00h

Ivan Mančev
1
10.FMA10 Astrofizika

13.09.2023.

u 10:00h

Milan Milošević
0
10.FMA11 Elektronika

07.09.2023.

u 10:00h

Dejan Aleksić
0
10.FMA12 Fizika čvrstog stanja

08.09.2023.

u 10:00h

09.09.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

18.09.2023.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FMA26 Кvantna mehanika

06.09.2023.

u 10:00h

11.09.2023.

u 14:00h

Nenad Milojević
0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

14.09.2023.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
0
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

08.09.2023.

u 10:00h

Milan Milošević
0
10.FMA04 Osnove fizike plazme

19.09.2023.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
1
10.FMA18 Fizika materijala

13.09.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
1
10.FMA21 Fizika u školi 1

12.09.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA21 Fizika u školi 1

12.09.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA43 Školska praksa

11.09.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0