OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Eksperimentalna i primenjena fizika

Novembarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA01 Nuklearna fizika

28.09.2023.

u 10:00h

03.10.2023.

u 10:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0
10.FMA02 Fizička elektronika

25.09.2023.

u 10:00h

Biljana Samardžić
0
10.FMA15 Fizika jonizovanih gasova

03.10.2023.

u 10:00h

Saša Gocić
0
10.FMA40 Savremene metode eksperimentalne fizike

27.09.2023.

u 10:00h

Vidosav Marković
1
10.FMA10 Astrofizika

02.10.2023.

u 10:00h

Milan Milošević
0
10.FMA11 Elektronika

02.10.2023.

u 10:00h

Dejan Aleksić
0
10.FMA12 Fizika čvrstog stanja

26.09.2023.

u 10:00h

30.09.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
1
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

06.10.2023.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FMA26 Кvantna mehanika

25.09.2023.

u 10:00h

29.09.2023.

u 14:00h

Nenad Milojević
0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

04.10.2023.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
1
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

27.09.2023.

u 10:00h

Milan Milošević
0
10.FMA04 Osnove fizike plazme

06.10.2023.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
1
10.FMA06 Studijsko istraživački rad

10.10.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
1
10.FMA07 Predmet master rada

12.10.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
1
10.FMA18 Fizika materijala

05.10.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA21 Fizika u školi 1

02.10.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA21 Fizika u školi 1

02.10.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA35 Osnove fizike elementarnih čestica

10.10.2023.

u 10:00h

11.10.2023.

u 13:00h

Goran Đorđević
0
10.FMA43 Školska praksa

27.09.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0