JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Eksperimentalna i primenjena fizika

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA02 Fizička elektronika

17.02.2022.

u 09:00h

Biljana Samardžić
1
10.FMA15 Fizika jonizovanih gasova

17.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA40 Savremene metode eksperimentalne fizike

15.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

09.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA10 Astrofizika

18.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA11 Elektronika

17.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA12 Fizika čvrstog stanja

18.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA14 Fizika i tehnika vakuuma

08.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA17 Fizika lasera

17.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

14.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA26 Кvantna mehanika

14.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

09.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

11.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA29 Nastavna sredstva fizike 1

11.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

18.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA36 Plazmene i laserske tehnologije

10.02.2022.

u 09:00h

0
10.FMA30 Nastavna sredstva fizike 2

11.02.2023.

u 09:00h

0