JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Eksperimentalna i primenjena fizika

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA01 Nuklearna fizika

20.02.2023.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
1
10.FMA02 Fizička elektronika

06.02.2023.

u 09:00h

Biljana Samardžić
1
10.FMA15 Fizika jonizovanih gasova

08.02.2023.

u 14:00h

Saša Gocić
1
10.FMA40 Savremene metode eksperimentalne fizike

24.02.2023.

u 09:00h

1
00.PEDMAS Pedagogija

07.02.2023.

u 14:00h

Jelena Petrović
1
10.FFMA43 Školska praksa

06.02.2023.

u 09:00h

0
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

08.02.2023.

u 09:00h

Ivan Mančev
1
10.FMA10 Astrofizika

10.02.2023.

u 09:00h

0
10.FMA11 Elektronika

09.02.2023.

u 14:00h

Dejan Aleksić
2
10.FMA12 Fizika čvrstog stanja

10.02.2023.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
10.FMA14 Fizika i tehnika vakuuma

07.02.2023.

u 09:00h

0
10.FMA17 Fizika lasera

07.02.2023.

u 09:00h

Suzana Stamenković
1
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

30.01.2023.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FMA26 Кvantna mehanika

09.02.2023.

u 09:00h

0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

08.02.2023.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
1
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

08.02.2023.

u 14:00h

0
10.FMA36 Plazmene i laserske tehnologije

09.02.2023.

u 09:00h

0
10.FMA34 Osnove energetike

07.02.2023.

u 09:00h

0
10.FMA04 Osnove fizike plazme

31.01.2023.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FMA18 Fizika materijala

30.01.2023.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
1
10.FMA19 Fizika površina i tankih slojeva

08.02.2023.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
2
10.FMA20 Fizika senzora i pretvarača

30.01.2023.

u 14:00h

Biljana Samardžić
2
10.FMA21 Fizika u školi 1

08.02.2023.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
10.FMA21 Fizika u školi 1

08.02.2023.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
10.FMA31 Nuklearna medicinska fizika

20.02.2023.

u 09:00h

0
10.FMA33 Optoelektronika

07.02.2023.

u 14:00h

Biljana Samardžić
1
10.FMA39 Radijaciona fizika

09.02.2023.

u 09:00h

Vesna Manić
1
10.FMA41 Savremeni sistemi za akviziciju podataka

03.02.2023.

u 09:00h

0