APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Nastava fizike

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA29 Nastavna sredstva fizike 1

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA01 Nuklearna fizika

07.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA02 Fizička elektronika

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA21 Fizika u školi 1

03.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistem

03.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA30 Nastavna sredstva fizike 2

06.04.2023.

u 09:00h

0