DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani geograf-turizmolog

Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5027 Prirodno-geografske osnove turizma 2

27.12.2019.

u 08:00h

Nevenka Đerić
Mrđan Đokić
1
5046 Тurističke regije sveta

25.12.2019.

u 10:00h

Ranko Dragović
1
5054 Menadžment turističke privrede

27.12.2019.

u 12:00h

Jelena Petrović
2
5055 Marketing u turizmu

27.12.2019.

u 12:00h

Jelena Petrović
1