JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani geograf-turizmolog

Martovski 2022/2023Aprilski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5013 Uvod u ekonomiju

24.02.2023.

u 12:00h

0
5025 Ekonomika i organizacija preduzeća

24.02.2023.

u 12:00h

0
5027 Prirodno-geografske osnove turizma 2

03.02.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
1
5034 Svetska privreda i turizam

10.02.2023.

u 11:00h

0
5035 Ekonomika turizma

22.02.2023.

u 12:00h

0
5054 Menadžment turističke privrede

10.02.2023.

u 12:00h

0
5055 Marketing u turizmu

10.02.2023.

u 12:00h

0