DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Novembarski 2019/2020Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Martovski 2019/2020Aprilski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5003 Кartografija

23.12.2019.

u 10:30h

25.12.2019.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
5016 Кlimatologija

25.12.2019.

u 08:00h

Radomir Ivanović
0
5018 Hidrologija

23.12.2019.

u 12:00h

Radomir Ivanović
0
5021 Geomorfologija

27.12.2019.

u 08:00h

0
5045 Prostorno planiranje i urbanizam

25.12.2019.

u 12:00h

Selim Šaćirović
0
5047 Geografski informacioni sistemi

24.12.2019.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
5048 Nacionalna geografija

25.12.2019.

u 09:30h

Mila Pavlović
0
5050 Regionalna geografija 1

23.12.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
5051 Regionalna geografija 2

25.12.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
5053 Тematska kartografija

25.12.2019.

u 12:00h

Ivan Filipović
0