MARTOVSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5016 Кlimatologija

25.03.2020.

u 09:00h

0
5018 Hidrologija

25.03.2020.

u 11:00h

0
5021 Geomorfologija

23.03.2020.

u 09:30h

0
5031 Psihologija

19.03.2020.

u 14:00h

Jelisaveta Тodorović
1
5039 Zaštita životne sredine

25.03.2020.

u 11:00h

0
5040 Politička geografija

25.03.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
5045 Prostorno planiranje i urbanizam

25.03.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
1
5047 Geografski informacioni sistemi

17.03.2020.

u 14:00h

Milan Đorđević
1
5048 Nacionalna geografija

25.03.2020.

u 09:30h

Mila Pavlović
3
5052 Metodika nastave geografije

25.03.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
0