OKTOBAR II ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Decembarski 2020/2021Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

04.10.2019.

u 12:00h

Nevenka Đerić
1
G101 Uvod u geografiju

01.10.2019.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
2
G102 Matematička geografija

07.10.2019.

u 12:00h

Ivan Filipović
7
G103 Geologija sa petrografijom

04.10.2019.

u 12:00h

Nevenka Đerić
6
G104 Nacionalna ekonomija

10.10.2019.

u 13:00h

Jelena Petrović
11
G105 Кartografija

09.10.2019.

u 10:30h

Ivan Filipović
20
G106 Geološki resursi

04.10.2019.

u 12:00h

Nevenka Đerić
8
G107 Informatika

02.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
25
G108 Engleski jezik

04.10.2019.

u 09:00h

Nikola Тatar
8
G109 Кlimatologija

03.10.2019.

u 16:00h

Nataša Martić-Bursać
11
G110 Biogeografija

09.10.2019.

u 10:30h

Ranko Dragović
10
G111 Geografija stanovništva

09.10.2019.

u 12:00h

Selim Šaćirović
9
G112 Geografija zemljišta

08.10.2019.

u 08:00h

Mrđan Đokić
6
G113 Hidrologija

07.10.2019.

u 11:00h

Ljiljana Stričević
18
G114 Geomorfologija

04.10.2019.

u 08:00h

Mrđan Đokić
7
G115 Geografija naselja

03.10.2019.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
9
G116 Metodika nastave geografije

09.10.2019.

u 09:30h

Ranko Dragović
12
G117 Industrijska gegorafija

01.10.2019.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
1
G118 Geografija Srbije I

09.10.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
5
G119 Regionalna geografija I

07.10.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
3
G120 Тuristička geografija

05.10.2019.

u 10:00h

Marija Bratić
14
G121 Regionalna geografija II

09.10.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
9
G122 Geografija Srbije II

07.10.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
12
G123 Metodika praktične nastave geografije

09.10.2019.

u 09:30h

Ranko Dragović
6
G124 Agrarna geografija

02.10.2019.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
2
G132 Poslovna matematika

03.10.2019.

u 09:00h

10.10.2019.

u 09:00h

Marija Кrstić
12
G133 Fizika

08.10.2019.

u 14:30h

Jasmina Jeknić-Dugić
7
G134 Francuski jezik

02.10.2019.

u 08:00h

Selena Stanković
4
G135 Pedagogija

08.10.2019.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
G136 Geografija lokalne sredine

09.10.2019.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G138 Geohemija

10.10.2019.

u 07:00h

Dragan Đorđević
3
G139 Nacionalna hidrologija

07.10.2019.

u 11:00h

Ljiljana Stričević
0
G140 Nacionalna istorija

04.10.2019.

u 09:00h

Miloš Đorđević
0
G142 Кulturno-istorijske osnove turizma

04.10.2019.

u 09:00h

Miloš Đorđević
0
G143 Nacionalna klimatologija

03.10.2019.

u 16:00h

Nataša Martić-Bursać
0