DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G104 Nacionalna ekonomija

25.12.2019.

u 10:30h

0
G105 Кartografija

25.12.2019.

u 10:30h

Ivan Filipović
4
G106 Geološki resursi

27.12.2019.

u 13:00h

Nevenka Đerić
3
G107 Informatika

21.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
4
G108 Engleski jezik

24.12.2019.

u 14:00h

Nikola Тatar
1
G112 Geografija zemljišta

24.12.2019.

u 08:00h

0
G113 Hidrologija

23.12.2019.

u 15:00h

Ljiljana Stričević
15
G114 Geomorfologija

27.12.2019.

u 08:00h

Mrđan Đokić
9
G115 Geografija naselja

23.12.2019.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
5
G121 Regionalna geografija II

23.12.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
4
G122 Geografija Srbije II

25.12.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
1
G123 Metodika praktične nastave geografije

25.12.2019.

u 09:30h

Ranko Dragović
3
G124 Agrarna geografija

23.12.2019.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
1
G133 Fizika

26.12.2019.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0
G134 Francuski jezik

24.12.2019.

u 16:00h

Selena Stanković
0
G143 Nacionalna klimatologija

25.12.2019.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
0