JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G112 Geografija zemljišta

09.06.2020.

u 08:00h

0
G114 Geomorfologija

12.06.2020.

u 08:00h

0