SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Decembarski 2023/2024Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

01.09.2023.

u 12:00h

Nevenka Đerić
0
G101 Uvod u geografiju

21.08.2023.

u 08:00h

0
G102 Matematička geografija

28.08.2023.

u 11:00h

Ivan Filipović
0
G103 Geologija sa petrografijom

01.09.2023.

u 12:00h

Nevenka Đerić
0
G105 Кartografija

28.08.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
6
G106 Geološki resursi

01.09.2023.

u 12:00h

Nevenka Đerić
1
G107 Informatika

28.08.2023.

u 14:00h

01.09.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
3
G108 Engleski jezik

01.09.2023.

u 10:00h

01.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
0
G109 Кlimatologija

02.09.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
10
G110 Biogeografija

30.08.2023.

u 11:30h

Ranko Dragović
3
G111 Geografija stanovništva

04.09.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
3
G112 Geografija zemljišta

31.08.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
5
G113 Hidrologija

21.08.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
6
G114 Geomorfologija

01.09.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
8
G115 Geografija naselja

22.08.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G116 Metodika nastave geografije

30.08.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
4
G117 Industrijska gegorafija

21.08.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G118 Geografija Srbije I

23.08.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
9
G119 Regionalna geografija I

22.08.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
2
G120 Тuristička geografija

29.08.2023.

u 10:00h

Marija Bratić
6
G121 Regionalna geografija II

23.08.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
8
G122 Geografija Srbije II

30.08.2023.

u 09:30h

Ljiljana Stričević
4
G123 Metodika praktične nastave geografije

30.08.2023.

u 10:30h

Ranko Dragović
9
G124 Agrarna geografija

22.08.2023.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
6
G137 Statistika

29.08.2023.

u 09:00h

31.08.2023.

u 09:00h

0
G139 Nacionalna hidrologija

21.08.2023.

u 09:00h

0
G140 Nacionalna istorija

26.08.2023.

u 11:00h

Miloš Đorđević
1
G141 Poslovna statistika

29.08.2023.

u 09:00h

31.08.2023.

u 09:00h

0