JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G252 Osnove turizma

04.07.2023.

u 10:30h

0
G256 Тurističko uređenje prostora

05.07.2023.

u 11:00h

0
G263 Тurističke agencije i turoperatori

29.06.2023.

u 13:30h

0
G264 Тurističko-geografske regije sveta

05.07.2023.

u 12:30h

0
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

05.07.2023.

u 11:00h

0
G267 Nacionalna turistička geografija

28.06.2023.

u 11:00h

0
G273 Hotelijerstvo

03.07.2023.

u 10:00h

0
G280 Metodologija NIR-a

06.07.2023.

u 10:00h

0