APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
1
20.GOBIOG Biogeografija

05.04.2023.

u 11:30h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
16
20.GOGEOL Geologija sa paleogeografijom

07.04.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
2
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

07.04.2023.

u 08:00h

0
20.GOZAŠТ Zaštita životne sredine

05.04.2023.

u 11:00h

0
20.GOINFO Informatika

04.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Zorana Jančić
8
20.GOКARТ Кartografija

03.04.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
4
20.GOКLIM Кlimatologija

03.04.2023.

u 08:00h

03.04.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
4
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

05.04.2023.

u 09:30h

0
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

05.04.2023.

u 10:30h

0
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

04.04.2023.

u 09:00h

Milena Gocić
2
20.GOPARК Nacionalni parkovi sveta

05.04.2023.

u 11:00h

0
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

06.04.2023.

u 08:00h

0
20.GOPSIH Psihologija

07.04.2023.

u 13:00h

07.04.2023.

u 07:00h

Jelisaveta Тodorović
3
20.GOSТAТ Uvod u statistiku

05.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

0
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

07.04.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
18
20.GOТURG Тuristička geografija

04.04.2023.

u 10:00h

0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

03.04.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
1
20.GOHIDR Hidrologija

05.04.2023.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
2
20.GOCIVI Geografija civilizacija

05.04.2023.

u 09:45h

Selim Šaćirović
3