JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGMB1 Engleski jezik B1

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
1
20.GMAGRA Agrarna geografija

10.02.2023.

u 08:30h

0
20.GMBALК Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

01.02.2023.

u 10:00h

0
20.GMZAŠТ Zaštićena prirodna dobra

08.02.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
20.GMINDG Industrijska geografija

09.02.2023.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
3
20.GMLOКS Geografija lokalne sredine

10.02.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
4
20.GMMINO Metodičke inovacije u geografiji

08.02.2023.

u 15:30h

Ranko Dragović
2
20.GMNIR Metodologija naučno-istraživačkog rada

09.02.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
3
20.GMPLAN Geografske osnove prostornog planiranja

08.02.2023.

u 11:30h

0
20.GMPRIV Svetska privreda

10.02.2023.

u 12:00h

Jelena Petrović
2
20.GMPRIК Primenjena klimatologija

06.02.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
1
20.GMPRIH Primenjena hidrologija

30.01.2023.

u 10:00h

0
20.GMRGS1 Regionalna geografija Srbije 1

07.02.2023.

u 10:00h

0
20.GMRGS2 Regionalna geografija Srbije 2

01.02.2023.

u 10:00h

0
20.GMRURE Ruralna ekologija

08.02.2023.

u 11:00h

08.02.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
2
20.GMRURP Ruralno planiranje

10.02.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
4
20.GMSAOB Saobraćajna geografija

10.02.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
4
20.GMSТAТ Statistički modeli u geografiji

06.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 12:00h

Maja Obradović
1
20.GMТEMК Тematsko kartiranje

06.02.2023.

u 10:30h

0
20.GMHAZA Hazardi

07.02.2023.

u 09:00h

Milena Gocić
2
20GMPOLI Politička geografija

08.02.2023.

u 14:30h

Ranko Dragović
1