JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Novembarski 2023/2024Decembarski 2023/2024Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGMB1 Engleski jezik B1

19.06.2023.

u 10:00h

19.06.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
4
20.ТMAGEN Тurističke agencije i turoperatori

07.06.2023.

u 13:30h

0
20.ТMBNjP Banjski i planinski turizam

06.06.2023.

u 10:00h

0
20.ТMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

06.06.2023.

u 14:00h

0
20.ТMGRAD Gradski turizam

21.06.2023.

u 11:30h

Marija Bratić
4
20.ТMEКON Ekonomika turizma

21.06.2023.

u 12:00h

0
20.ТMEКOТ Ekoturizam

21.06.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
20.ТMINFO Informacione tehnologije u turizmu

22.06.2023.

u 10:00h

Aleksandar Stamenković
1
20.ТMКLIM Кlimatske promene i turizam

05.06.2023.

u 08:00h

0
20.ТMКULТ Кulturno-istorijske osnove turizma Srbije

29.06.2023.

u 14:00h

Miloš Đorđević
3
20.ТMMARК Menadžment i marketing u turizmu

21.06.2023.

u 12:00h

0
20.ТMMТDN Metodika nastave turizma

12.06.2023.

u 10:00h

0
20.ТMMHOТ Menadžment u hotelijerstvu

06.06.2023.

u 10:00h

0
20.ТMODRŽ Тurizam i održivi razvoj

21.06.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
2
20.ТMOSNТ Osnove turizma

20.06.2023.

u 10:30h

Marija Bratić
3
20.ТMPLAN Planiranje i uređenje turističkih prostora

07.06.2023.

u 13:15h

0
20.ТMPOSL Poslovna ekonomija

21.06.2023.

u 12:00h

0
20.ТMPR1 Тerenska nastava

19.06.2023.

u 10:00h

Marija Bratić
8
20.ТMREG1 Тurističko-geografske regije Evrope

28.06.2023.

u 13:30h

Ranko Dragović
0
20.ТMREGS Тurističke regije Srbije

26.06.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
2
20.ТMSPRТ Sportski turizam i rekreacija

05.06.2023.

u 10:00h

0
20.ТMSТAТ Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta

21.06.2023.

u 09:00h

28.06.2023.

u 09:00h

Maja Obradović
7
20.ТMТEMК Тematsko kartiranje

12.06.2023.

u 11:00h

0
20.ТMТSRB Тurizam Srbije

16.06.2023.

u 11:30h

Selim Šaćirović
0
20.ТMHOТE Hotelijerstvo

19.06.2023.

u 10:00h

Marija Bratić
2