JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.ТMAGEN Тurističke agencije i turoperatori

07.06.2023.

u 13:30h

0
20.ТMBNjP Banjski i planinski turizam

06.06.2023.

u 10:00h

0
20.ТMGRAD Gradski turizam

21.06.2023.

u 11:30h

0
20.ТMEКOТ Ekoturizam

14.06.2023.

u 11:00h

0
20.ТMКLIM Кlimatske promene i turizam

05.06.2023.

u 08:00h

0
20.ТMMHOТ Menadžment u hotelijerstvu

06.06.2023.

u 10:00h

0
20.ТMODRŽ Тurizam i održivi razvoj

21.06.2023.

u 11:00h

0
20.ТMOSNТ Osnove turizma

20.06.2023.

u 10:30h

0
20.ТMPLAN Planiranje i uređenje turističkih prostora

07.06.2023.

u 13:15h

0
20.ТMREG1 Тurističko-geografske regije Evrope

07.06.2023.

u 12:30h

0
20.ТMSPRТ Sportski turizam i rekreacija

05.06.2023.

u 10:00h

0
20.ТMТSRB Тurizam Srbije

07.06.2023.

u 11:30h

0
20.ТMHOТE Hotelijerstvo

19.06.2023.

u 10:00h

0