JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Istraživanje i razvoj

Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200-B Elektrohemija

18.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
3
H-201-B Savremene optičke metode analize

24.06.2020.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
2
H-202-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

23.06.2020.

u 11:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Maja Stanković
1
H-203-B Odabrana poglavlja organske hemije

20.06.2020.

u 09:00h

0
H-204-B Savremene elektroanalitičke metode

19.06.2020.

u 11:00h

Milan Stojković
7
H-205-B Organske sinteze

22.06.2020.

u 09:00h

0
H-206-B Dinamička biohemija

24.06.2020.

u 11:00h

Ivan Palić
9
H-207-B Industrijska hemija

23.06.2020.

u 09:00h

0
H-208-B Hemometrija

22.06.2020.

u 08:00h

24.06.2020.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
H-209-B Dinamička stereohemija

20.06.2020.

u 09:00h

0
H-210-B Тeorijska neorganska hemija

26.06.2020.

u 09:00h

27.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-211-B Neorganska hemija 2

24.06.2020.

u 13:00h

25.06.2020.

u 13:00h

Dragan Đorđević
2
H-222-B Bioneorganska hemija

27.06.2020.

u 11:00h

29.06.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
2
H-223-B Hemija vode i otpadnih voda

27.06.2020.

u 11:00h

29.06.2020.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
1
H-224-B Hemija sekundarnih metabolita

17.06.2020.

u 09:00h

Gordana Stojanović
1
H-225-B Fizičko-hemijske osnove metoda odvajanja u hemiji

29.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
8
H-226-B Hemija površina i koloidna hemija

23.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 11:00h

Marjan Ranđelović
0
H-227-B Metodologija naučno-istraživačkog rada

24.06.2020.

u 11:00h

Aleksandra Pavlović
2
H-228-B Fizička hemija čvrstog stanja

18.06.2020.

u 09:00h

Snežana Тošić
0
H-229-B Viši kurs instrumentalnih metoda u organskoj hemiji

17.06.2020.

u 09:00h

0
H-230-B Viši kurs organske hemije

30.06.2020.

u 09:00h

Marija Genčić
1
H-231-B Odabrana poglavlja fizičke hemije

30.06.2020.

u 13:00h

Snežana Тošić
0
H-232-B Viši kurs instrumentalnih hromatografskih metoda

27.06.2020.

u 11:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Goran Petrović
Ivan Palić
3
H-233-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

17.06.2020.

u 13:00h

18.06.2020.

u 13:00h

Maja Stanković
0