OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Primenjena hemija

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200A-B Elektrohemija

21.09.2020.

u 09:00h

22.09.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
0
H-224A-B Hemija sekundarnih metabolita

26.09.2020.

u 09:00h

0
H-233A-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

28.09.2020.

u 11:00h

30.09.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
Nenad Кrstić
0
H-240-B Industrijska hemija 1

29.09.2020.

u 11:00h

0
H-241-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

25.09.2020.

u 09:00h

28.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-242-B Hemija organskih polimera

23.09.2020.

u 09:00h

0
H-243-B Primenjena organska hemija

24.09.2020.

u 11:00h

0
H-244-B Odabrana poglavlja instrumentalne analize

21.09.2020.

u 11:00h

22.09.2020.

u 11:00h

Ivana Rašić Mišić
0
H-245-B Industrijska hemija 2

24.09.2020.

u 11:00h

25.09.2020.

u 11:00h

Milena Miljković
0
H-246-B Primenjena hemija nemetala

21.09.2020.

u 08:00h

22.09.2020.

u 08:00h

Nikola Nikolić
0
H-247-B Sinteza makrokoličina organskih jedinjenja

24.09.2020.

u 09:00h

25.09.2020.

u 09:00h

Goran Petrović
0
H-248-B Кinetika i kataliza

23.09.2020.

u 09:00h

0
H-249-B Neorganski materijali u industriji

28.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Maja Stanković
0
H-250-B Industrijski procesi

21.09.2020.

u 11:00h

22.09.2020.

u 11:00h

Marjan Ranđelović
0
H-259-B Analiza životnih namirnica

29.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Violeta Mitić
0
H-260-B Mehanizmi neorganskih reakcija

29.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Maja Stanković
0
H-261-B Hemija i tehnologija materijala

23.09.2020.

u 11:00h

0
H-262-B Forenzička hemija

23.09.2020.

u 11:00h

0
H-263-B Hemija voda i zemljišta

28.09.2020.

u 11:00h

Тatjana Anđelković
0
H-264-B Hemija u poljoprivredi

28.09.2020.

u 11:00h

30.09.2020.

u 11:00h

Nikola Nikolić
0
H-265-B Bioanalitička hemija

30.09.2020.

u 09:00h

0
H-266-B Medicinska hemija

30.09.2020.

u 09:00h

0
H-267-B Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja

23.09.2020.

u 11:00h

24.09.2020.

u 11:00h

Milena Miljković
0
H-268-B Кinetičke metode analize

28.09.2020.

u 11:00h

30.09.2020.

u 11:00h

Snežana Mitić
0