DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Primenjena hemija

Septembarski 2019/2020Septembarsko-oktobarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-224A-B Hemija sekundarnih metabolita

28.12.2019.

u 09:00h

0
H-233A-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

26.12.2019.

u 13:00h

27.12.2019.

u 13:00h

Maja Stanković
Nenad Кrstić
0
H-243-B Primenjena organska hemija

25.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Goran Petrović
0
H-244-B Odabrana poglavlja instrumentalne analize

26.12.2019.

u 09:00h

Ivana Rašić Mišić
2
H-245-B Industrijska hemija 2

23.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 13:00h

Milena Miljković
1
H-250-B Industrijski procesi

23.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Marjan Ranđelović
0
H-261-B Hemija i tehnologija materijala

24.12.2019.

u 09:00h

0
H-262-B Forenzička hemija

25.12.2019.

u 13:00h

0
H-263-B Hemija voda i zemljišta

26.12.2019.

u 13:00h

Тatjana Anđelković
0
H-264-B Hemija u poljoprivredi

24.12.2019.

u 11:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Nikola Nikolić
0
H-267-B Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja

24.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 11:00h

Milena Miljković
0
H-268-B Кinetičke metode analize

24.12.2019.

u 11:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Snežana Mitić
0