JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Primenjena hemija

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200A-B Elektrohemija

17.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
13
H-224A-B Hemija sekundarnih metabolita

01.02.2020.

u 09:00h

0
H-233A-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

17.02.2020.

u 13:00h

18.02.2020.

u 13:00h

Maja Stanković
Nenad Кrstić
0
H-240-B Industrijska hemija 1

19.02.2020.

u 09:00h

Aleksandar Bojić
Aleksandra Zarubica
8
H-241-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

20.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Maja Stanković
13
H-242-B Hemija organskih polimera

22.02.2020.

u 09:00h

Niko Radulović
7
H-243-B Primenjena organska hemija

17.02.2020.

u 11:00h

0
H-244-B Odabrana poglavlja instrumentalne analize

18.02.2020.

u 11:00h

19.02.2020.

u 11:00h

Ivana Rašić Mišić
1
H-245-B Industrijska hemija 2

20.02.2020.

u 11:00h

21.02.2020.

u 11:00h

Milena Miljković
0
H-246-B Primenjena hemija nemetala

04.02.2020.

u 08:00h

05.02.2020.

u 08:00h

Nikola Nikolić
2
H-247-B Sinteza makrokoličina organskih jedinjenja

10.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Goran Petrović
0
H-248-B Кinetika i kataliza

07.02.2020.

u 09:00h

Emilija Pecev-Marinković
2
H-249-B Neorganski materijali u industriji

03.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Maja Stanković
2
H-250-B Industrijski procesi

03.02.2020.

u 11:00h

04.02.2020.

u 11:00h

Marjan Ranđelović
1
H-259-B Analiza životnih namirnica

17.02.2020.

u 11:00h

18.02.2020.

u 11:00h

Violeta Mitić
0
H-260-B Mehanizmi neorganskih reakcija

18.02.2020.

u 11:00h

18.02.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
7
H-261-B Hemija i tehnologija materijala

19.02.2020.

u 13:00h

0
H-262-B Forenzička hemija

19.02.2020.

u 13:00h

0
H-263-B Hemija voda i zemljišta

17.02.2020.

u 13:00h

Тatjana Anđelković
0
H-264-B Hemija u poljoprivredi

07.02.2020.

u 11:00h

10.02.2020.

u 13:00h

Nikola Nikolić
0
H-265-B Bioanalitička hemija

13.02.2020.

u 09:00h

Ivana Rašić Mišić
2
H-266-B Medicinska hemija

13.02.2020.

u 09:00h

0
H-267-B Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja

10.02.2020.

u 11:00h

12.02.2020.

u 11:00h

Milena Miljković
0
H-268-B Кinetičke metode analize

07.02.2020.

u 11:00h

10.02.2020.

u 13:00h

Snežana Mitić
0