APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Primenjena hemija

Martovski 2022/2023Aprilski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-248-B Кinetika i kataliza

07.04.2023.

u 14:00h

07.04.2023.

u 14:00h

0
H-265-B Bioanalitička hemija

04.04.2023.

u 08:00h

04.04.2023.

u 08:00h

Ivana Rašić Mišić
1