OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Decembarski 2023/2024Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

15.09.2023.

u 14:00h

15.09.2023.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
2
F-01-B Fizika

13.09.2023.

u 08:00h

13.09.2023.

u 08:00h

Suzana Stamenković
1
F-105-B Matematika

18.09.2023.

u 10:00h

19.09.2023.

u 10:00h

Mića Stanković
4
H-101-B Osnove neorganske hemije

06.09.2023.

u 14:00h

11.09.2023.

u 11:00h

0
H-102-B Analitička hemija 1

07.09.2023.

u 08:00h

08.09.2023.

u 08:00h

Violeta Mitić
1
H-103-B Organska hemija 1

13.09.2023.

u 10:00h

13.09.2023.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
Goran Petrović
9
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

14.09.2023.

u 12:00h

14.09.2023.

u 12:00h

0
H-105-B Analitička hemija 2

14.09.2023.

u 10:00h

15.09.2023.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
8
H-106-B Fizička hemija 1

18.09.2023.

u 09:00h

19.09.2023.

u 08:00h

Snežana Тošić
11
H-107-B Organska hemija 2

08.09.2023.

u 12:00h

09.09.2023.

u 12:00h

Niko Radulović
9
H-108-B Struktura atoma i molekula

07.09.2023.

u 10:00h

08.09.2023.

u 10:00h

Emilija Pecev-Marinković
8
H-109-B Analitička hemija 3

06.09.2023.

u 09:00h

19.09.2023.

u 12:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
4
H-110-B Fizička hemija 2

11.09.2023.

u 09:00h

12.09.2023.

u 09:00h

Snežana Тošić
7
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

07.09.2023.

u 14:00h

11.09.2023.

u 14:00h

Dragan Đorđević
Milica Nikolić
1
H-112-B Preparativna organska hemija

13.09.2023.

u 12:00h

13.09.2023.

u 12:00h

Niko Radulović
4
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

14.09.2023.

u 08:00h

15.09.2023.

u 08:00h

Aleksandra Pavlović
20
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

11.09.2023.

u 13:00h

11.09.2023.

u 13:00h

Danijela Кostić
6
H-115-B Osnove industrijske hemije

06.09.2023.

u 11:00h

06.09.2023.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
3
H-116-B Osnove hemije životne sredine

18.09.2023.

u 12:00h

18.09.2023.

u 12:00h

Тatjana Anđelković
3
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

16.09.2023.

u 09:00h

16.09.2023.

u 09:00h

Gordana Stojanović
13
H-118-B Biohemija

12.09.2023.

u 12:00h

12.09.2023.

u 12:00h

Ivan Palić
7
H-120-B Osnovi mineralogije

12.09.2023.

u 12:00h

12.09.2023.

u 12:00h

Maja Stanković
1
H-123-B Neorganske sirovine i materijali

06.09.2023.

u 08:00h

07.09.2023.

u 12:00h

0
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

14.09.2023.

u 10:00h

14.09.2023.

u 10:00h

0
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

06.09.2023.

u 13:00h

19.09.2023.

u 10:00h

0
H-127-B Prehrambeni aditivi

19.09.2023.

u 10:00h

19.09.2023.

u 10:00h

0
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

18.09.2023.

u 12:00h

18.09.2023.

u 12:00h

Тatjana Anđelković
2
H-129-B Farmaceutska hemija

14.09.2023.

u 12:00h

14.09.2023.

u 12:00h

Aleksandra Đorđević
2
H-130-B Кorozija i zaštita metala

13.09.2023.

u 12:00h

13.09.2023.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
3
H-131-B Osnovi kontrole kvaliteta u analitičkoj laboratoriji

06.09.2023.

u 11:00h

07.09.2023.

u 08:00h

0
H-132-B Molekulski spektri

08.09.2023.

u 10:00h

08.09.2023.

u 10:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

13.09.2023.

u 12:00h

13.09.2023.

u 12:00h

Ivan Palić
2
H-134-B Osnove tehnologije materijala

15.09.2023.

u 12:00h

15.09.2023.

u 12:00h

0
H-135-B Prehrambena organska hemija

11.09.2023.

u 13:00h

11.09.2023.

u 13:00h

0