OKTOBAR II ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Decembarski 2023/2024Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

06.10.2023.

u 14:00h

06.10.2023.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
4
F-01-B Fizika

04.10.2023.

u 08:00h

04.10.2023.

u 08:00h

Suzana Stamenković
2
F-105-B Matematika

25.09.2023.

u 10:00h

26.09.2023.

u 10:00h

Mića Stanković
2
H-101-B Osnove neorganske hemije

27.09.2023.

u 14:00h

02.10.2023.

u 11:00h

0
H-102-B Analitička hemija 1

28.09.2023.

u 08:00h

29.09.2023.

u 08:00h

Violeta Mitić
4
H-103-B Organska hemija 1

04.10.2023.

u 10:00h

04.10.2023.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
Goran Petrović
7
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

05.10.2023.

u 12:00h

05.10.2023.

u 12:00h

Aleksandra Đorđević
3
H-105-B Analitička hemija 2

05.10.2023.

u 10:00h

06.10.2023.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
8
H-106-B Fizička hemija 1

25.09.2023.

u 09:00h

26.09.2023.

u 08:00h

Snežana Тošić
9
H-107-B Organska hemija 2

29.09.2023.

u 12:00h

30.09.2023.

u 12:00h

Niko Radulović
9
H-108-B Struktura atoma i molekula

28.09.2023.

u 10:00h

29.09.2023.

u 10:00h

Emilija Pecev-Marinković
8
H-109-B Analitička hemija 3

26.09.2023.

u 12:00h

27.09.2023.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
4
H-110-B Fizička hemija 2

02.10.2023.

u 09:00h

03.10.2023.

u 09:00h

Snežana Тošić
7
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

28.09.2023.

u 14:00h

02.10.2023.

u 14:00h

0
H-112-B Preparativna organska hemija

04.10.2023.

u 12:00h

04.10.2023.

u 12:00h

Niko Radulović
4
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

05.10.2023.

u 08:00h

06.10.2023.

u 08:00h

Aleksandra Pavlović
21
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

02.10.2023.

u 13:00h

02.10.2023.

u 13:00h

Danijela Кostić
4
H-115-B Osnove industrijske hemije

27.09.2023.

u 11:00h

27.09.2023.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
9
H-116-B Osnove hemije životne sredine

25.09.2023.

u 12:00h

25.09.2023.

u 12:00h

Тatjana Anđelković
2
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

30.09.2023.

u 09:00h

30.09.2023.

u 09:00h

Gordana Stojanović
15
H-118-B Biohemija

03.10.2023.

u 12:00h

03.10.2023.

u 12:00h

Ivan Palić
4
H-120-B Osnovi mineralogije

03.10.2023.

u 12:00h

03.10.2023.

u 12:00h

0
H-123-B Neorganske sirovine i materijali

27.09.2023.

u 08:00h

28.09.2023.

u 12:00h

0
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

05.10.2023.

u 10:00h

05.10.2023.

u 10:00h

0
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

26.09.2023.

u 10:00h

27.09.2023.

u 13:00h

0
H-127-B Prehrambeni aditivi

26.09.2023.

u 10:00h

26.09.2023.

u 10:00h

Milena Miljković
1
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

25.09.2023.

u 12:00h

25.09.2023.

u 12:00h

Тatjana Anđelković
2
H-129-B Farmaceutska hemija

05.10.2023.

u 12:00h

05.10.2023.

u 12:00h

Aleksandra Đorđević
2
H-130-B Кorozija i zaštita metala

06.10.2023.

u 12:00h

06.10.2023.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
10
H-131-B Osnovi kontrole kvaliteta u analitičkoj laboratoriji

27.09.2023.

u 11:00h

28.09.2023.

u 08:00h

0
H-132-B Molekulski spektri

29.09.2023.

u 10:00h

29.09.2023.

u 10:00h

0
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

04.10.2023.

u 12:00h

04.10.2023.

u 12:00h

Ivan Palić
3
H-134-B Osnove tehnologije materijala

06.10.2023.

u 12:00h

06.10.2023.

u 12:00h

0
H-135-B Prehrambena organska hemija

02.10.2023.

u 13:00h

02.10.2023.

u 13:00h

0