SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Decembarski 2023/2024Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

01.09.2023.

u 14:00h

01.09.2023.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
2
F-01-B Fizika

30.08.2023.

u 08:00h

30.08.2023.

u 08:00h

Suzana Stamenković
0
F-105-B Matematika

21.08.2023.

u 10:00h

22.08.2023.

u 10:00h

Mića Stanković
2
H-101-B Osnove neorganske hemije

23.08.2023.

u 14:00h

28.08.2023.

u 11:00h

0
H-102-B Analitička hemija 1

24.08.2023.

u 08:00h

25.08.2023.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
H-103-B Organska hemija 1

30.08.2023.

u 10:00h

30.08.2023.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
Goran Petrović
9
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

31.08.2023.

u 12:00h

31.08.2023.

u 12:00h

Aleksandra Đorđević
1
H-105-B Analitička hemija 2

31.08.2023.

u 10:00h

01.09.2023.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
6
H-106-B Fizička hemija 1

21.08.2023.

u 09:00h

22.08.2023.

u 08:00h

Snežana Тošić
3
H-107-B Organska hemija 2

25.08.2023.

u 12:00h

26.08.2023.

u 12:00h

Niko Radulović
12
H-108-B Struktura atoma i molekula

24.08.2023.

u 10:00h

25.08.2023.

u 10:00h

Emilija Pecev-Marinković
8
H-109-B Analitička hemija 3

22.08.2023.

u 12:00h

23.08.2023.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
2
H-110-B Fizička hemija 2

28.08.2023.

u 09:00h

29.08.2023.

u 09:00h

Snežana Тošić
5
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

24.08.2023.

u 14:00h

28.08.2023.

u 14:00h

Dragan Đorđević
Milica Nikolić
0
H-112-B Preparativna organska hemija

30.08.2023.

u 12:00h

30.08.2023.

u 12:00h

Niko Radulović
5
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

31.08.2023.

u 08:00h

01.09.2023.

u 08:00h

Aleksandra Pavlović
23
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

28.08.2023.

u 13:00h

28.08.2023.

u 13:00h

Danijela Кostić
3
H-115-B Osnove industrijske hemije

23.08.2023.

u 11:00h

23.08.2023.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
6
H-116-B Osnove hemije životne sredine

21.08.2023.

u 12:00h

21.08.2023.

u 12:00h

Тatjana Anđelković
0
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

26.08.2023.

u 09:00h

26.08.2023.

u 09:00h

Gordana Stojanović
5
H-118-B Biohemija

29.08.2023.

u 12:00h

29.08.2023.

u 12:00h

Ivan Palić
7
H-120-B Osnovi mineralogije

29.08.2023.

u 12:00h

29.08.2023.

u 12:00h

Maja Stanković
0
H-123-B Neorganske sirovine i materijali

23.08.2023.

u 08:00h

24.08.2023.

u 12:00h

Nikola Nikolić
0
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

31.08.2023.

u 10:00h

31.08.2023.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
0
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

22.08.2023.

u 10:00h

23.08.2023.

u 13:00h

Maja Stanković
0
H-127-B Prehrambeni aditivi

22.08.2023.

u 10:00h

22.08.2023.

u 10:00h

Milena Miljković
1
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

21.08.2023.

u 12:00h

21.08.2023.

u 12:00h

Тatjana Anđelković
1
H-129-B Farmaceutska hemija

31.08.2023.

u 12:00h

31.08.2023.

u 12:00h

Aleksandra Đorđević
2
H-130-B Кorozija i zaštita metala

01.09.2023.

u 12:00h

01.09.2023.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
7
H-131-B Osnovi kontrole kvaliteta u analitičkoj laboratoriji

30.08.2023.

u 10:00h

30.08.2023.

u 12:00h

Ivana Rašić Mišić
0
H-132-B Molekulski spektri

25.08.2023.

u 10:00h

25.08.2023.

u 10:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

30.08.2023.

u 12:00h

30.08.2023.

u 12:00h

Ivan Palić
4
H-134-B Osnove tehnologije materijala

01.09.2023.

u 12:00h

01.09.2023.

u 12:00h

Aleksandra Zarubica
0
H-135-B Prehrambena organska hemija

28.08.2023.

u 13:00h

28.08.2023.

u 13:00h

Snežana Jevtović
1