JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
XX.H115C Analitička hemija 3

06.06.2023.

u 12:00h

07.06.2023.

u 09:00h

0
XX.H117C Preparativna organska hemija

14.06.2023.

u 12:00h

0
00.ENGA2 Engleski jezik A2

06.06.2023.

u 10:00h

08.06.2023.

u 10:00h

0
00.ENGB1 Engleski jezik B1

06.06.2023.

u 10:00h

08.06.2023.

u 10:00h

0
XX.H108C Analitička hemija 2

15.06.2023.

u 10:00h

16.06.2023.

u 10:00h

0
XX.H109C Fizička hemija 1

05.06.2023.

u 09:00h

06.06.2023.

u 08:00h

0
XX.H110C Organska hemija 2

09.06.2023.

u 12:00h

10.06.2023.

u 09:00h

0
XX.H111C Obrada rezultata u hemiji

07.06.2023.

u 11:00h

08.06.2023.

u 08:00h

0
XX.H112C Nomenklatura organskih jedinjenja

07.06.2023.

u 11:00h

0
XX.H113C Тeorija hemijske veze

16.06.2023.

u 08:00h

0
XX.H116C Fizička hemija 2

12.06.2023.

u 09:00h

13.06.2023.

u 09:00h

0
XX.H118C Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

13.06.2023.

u 12:00h

0
XX.H119C Fizička hemija površina

09.06.2023.

u 08:00h

0
XX.H120C Hemija čula

17.06.2023.

u 09:00h

0
XX.H121C Mineralogija sa kristalografijom

16.06.2023.

u 08:00h

0
XX.H122C Metode odvajanja u hemiji 1

16.06.2023.

u 08:00h

0
HH.H100C Opšta hemija

09.06.2023.

u 10:00h

10.06.2023.

u 09:00h

0
HH.H101C Izračunavanja u hemiji

06.06.2023.

u 12:00h

0
HH.H102C Primena softvera u hemiji

13.06.2023.

u 10:00h

0
HH.H103C Osnove neorganske hemije

12.06.2023.

u 11:00h

0
HH.H104C Analitička hemija 1

08.06.2023.

u 08:00h

09.06.2023.

u 08:00h

0
HH.H105C Organska hemija 1

14.06.2023.

u 10:00h

0
HH.H106C Eksperimentalna organska hemija

15.06.2023.

u 12:00h

0
HH.H107C Istorija hemije

12.06.2023.

u 13:00h

0
HH.HMAТC Matematika

05.06.2023.

u 10:00h

06.06.2023.

u 10:00h

0
HH.HFIZC Fizika

14.06.2023.

u 08:00h

0