JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija, modul Profesor hemije

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.PSIMAS Psihologija

14.02.2024.

u 09:00h

14.02.2024.

u 09:00h

Jelisaveta Тodorović
0
XX.H200C Viši kurs neorganske hemije

12.02.2024.

u 09:00h

13.02.2024.

u 11:00h

Dragan Đorđević
0
XX.H230C Viši kurs organske hemije

09.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Goran Petrović
0
XX.H231C Odabrana poglavlja instrumentalne analize

07.02.2024.

u 10:00h

07.02.2024.

u 10:00h

Jelena Nikolić
0
00.ENGB2 Engleski jezik B2

08.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 11:00h

Кatarina Milenković
0
XX.H235C Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

16.02.2024.

u 10:00h

16.02.2024.

u 10:00h

Maja Stanković
0