I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Opšta matematika

Zimski semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

09:30 - 11:00 (M2.M1105) Тeorija fiksne tačke i primene, vežbe 1kabinet 203

UTORAK

10:30 - 13:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja učionica 210
13:00 - 15:30 (M2.M1105) Тeorija fiksne tačke i primene, predavanja 1kabinet 205
19:00 - 20:30 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, vežbe 1učionica 201

ČETVRTAK

09:30 - 12:00 (M2.M1103) Тeorija operatora, predavanja učionica 201
12:00 - 13:30 (M2.M1103) Тeorija operatora, vežbe učionica 201
13:30 - 15:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe učionica 201

PETAK

07:45 - 10:15 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, predavanja 1računarska učionica 134