I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Opšta matematika

Letnji semestar, školska 2022/2023 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

UTORAK

07:30 - 09:45 (M2.M1110) Кompleksna analiza, predavanja učionica 201
09:45 - 11:15 (M2.M1110) Кompleksna analiza, vežbe učionica 201
11:30 - 14:00 (M2.M1107) Algebarske strukture, predavanja kabinet 203
14:00 - 15:30 (M2.M1107) Algebarske strukture, vežbe kabinet 203

ČETVRTAK

14:00 - 16:45 (M2.M1109) Parcijalne diferencijalne jednačine, predavanja 1učionica 210
17:00 - 18:30 (M2.M1109) Parcijalne diferencijalne jednačine, vežbe 1učionica 210

PETAK

15:15 - 18:00 (M2.M1108) Neeuklidske geometrije, predavanja učionica 201
18:15 - 20:00 (M2.M1108) Neeuklidske geometrije, vežbe učionica 201