I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Zimski semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:00 - 09:30 (M2.M1202) Multivarijaciona analiza, vežbe računarska učionica 5
09:30 - 11:00 (M2.M1205) Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata, vežbe računarska učionica 5
11:15 - 13:00 (M2.M1204 ) Finansijska matematika, vežbe 1učionica 210

UTORAK

08:00 - 10:30 (M2.M1205) Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata, predavanja učionica 210
10:30 - 13:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja 1učionica 210
19:00 - 20:30 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, vežbe 1učionica 201

ČETVRTAK

08:15 - 11:00 (M2.M1204 ) Finansijska matematika, predavanja 1učionica 210
13:30 - 15:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe 1učionica 201

PETAK

07:45 - 10:15 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, predavanja 1računarska učionica 134
11:15 - 14:00 (M2.M1202) Multivarijaciona analiza, predavanja učionica 201