JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Тeorijska matematika i primene

Septembarsko-oktobarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
1121 Verovatnoća i statistika

05.02.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
2