JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena matematika, modul Matematika u finansijama

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

01.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0