APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena matematika, modul Matematika u finansijama

Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

03.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0