JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

27.06.2020.

u 14:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0