APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MA.M1001 Matematička logika i teorija skupova

03.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
MA.M1002 Matematička analiza 1

05.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
MA.M1003 Linearna algebra

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
MA.M1004 Тeorija brojeva i polinoma

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
MA.M1010 Uvod u algebarske strukture

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
MA.M1011 Matematička analiza 3

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
MA.M1012 Uvod u numeričku analizu

05.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
Marko Petković
0
MA.M1013 Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

05.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
MA.M1014 Elementarna matematika 2

05.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
MA.M1028 Engleski jezik B1

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

0