JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Primenjena matematika

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M2.M1101 Тeorija verovatnoća

14.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
2
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

10.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M2.M1103 Тeorija operatora

09.02.2023.

u 09:00h

17.02.2023.

u 09:00h

0
M2.M1104 Osnovi Furijeove analize

06.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
2
M2.M1109 Parcijalne diferencijalne jednačine

17.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M2.M1111 Diferencijalna geometrija

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M2.M1115 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1119 Stohastički procesi

14.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1121 Тenzorski račun

07.02.2023.

u 09:00h

18.02.2023.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M2.M1124 Тeorija igara

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 09:00h

Dušan Đorđević
0
M2.M1202 Multivarijaciona analiza

13.02.2023.

u 09:00h

22.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
3
M2.M1207 Analiza vremenskih nizova

08.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 10:15h

Miroslav Ristić
0
M2.M1216 Тeorija masovnog opsluživanja

01.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1217 Numerička optimizacija

03.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 09:00h

0
M2.M1401 Algebre operatora i primene

18.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
1
M2.M1402 Кvantitativna ekologija i genetika

18.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

Miloš Popović
0
M2.M1403 Кlasična teorijska fizika

08.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Ana Mančić
0
M2.M1404 Neograničeni operatori matematičke fizike

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M2.M1406 Кvantna mehanika

01.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
M2.M1411 Integralne jednačine i specijalne funkcije

31.01.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M2.M1412 Matematički modeli nelinearne dinamike

31.01.2023.

u 09:00h

04.02.2023.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M2.M1414 Simetrije u fizici

02.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
M2.M1417 Atomska i molekularna fizika

03.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
M2.M1421 Opšta teorija relativnosti

01.02.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
M2.M1431 Objektno orijentisano programiranje

02.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0