I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2021, modul Upravljanje informacijama

Letnji semestar, školska 2022/2023 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija

Raspored časova nije definisan!