JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Informatika

Aprilski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I111 Uvod u programiranje

04.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
0
I112 Diskretne strukture 1

30.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
I113 Uvod u računarstvo i digitalna logička kola

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
I122 Diskretne strukture 2

03.02.2023.

u 14:00h

06.02.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
0
I123 Uvod u Veb programiranje

02.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 14:00h

Milan Тasić
0
I131 Strukture podataka i algoritmi

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
I132 Linearna algebra

30.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
I141 Dizajn i analiza algoritama

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 14:00h

Miroslav Ćirić
0
I143 Uvod u operativne sisteme

03.02.2023.

u 14:00h

08.02.2023.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
0
I144 Elektronsko izdavaštvo

04.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
0
I151 Uvod u baze podataka

03.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Milan Тasić
0
I157 Matematička statistika

03.02.2023.

u 14:00h

17.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
I161 Uvod u softversko inžinjerstvo

04.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
I162 Računarske mreže

31.01.2023.

u 14:00h

07.02.2023.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
0
O-01 Pedagogija

31.01.2023.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
O-04 Engleski jezik 1

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

0
O-05 Engleski jezik 2

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

0