DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-RS-41 Razvoj mobilnih aplikacija

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

21.12.2019.

u 14:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

24.12.2019.

u 14:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
1
IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja

23.12.2019.

u 14:00h

25.12.2019.

u 14:00h

Ivana Micić
0
IM-RS-I22 Numerička optimizacija

24.12.2019.

u 14:00h

25.12.2019.

u 14:00h

Marko Miladinović
0
IM-RS-I23 Тestiranje i metrika softvera

23.12.2019.

u 14:00h

25.12.2019.

u 12:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

26.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-RS-I32 Кombinatorika i teorija grafova

26.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-I33 Računarska grafika 1

26.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I51 Funkcionalno programiranje

21.12.2019.

u 09:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
2
IM-RS-I52 Кompleksne mreže

21.12.2019.

u 09:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IM-RS-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

21.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I54 Duboke neuronske mreže

23.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-RS-I55 Тehnološki praktikum napredne obrade podataka

24.12.2019.

u 14:00h

26.12.2019.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I56 Paralelno i distribuirano mašinsko učenje

21.12.2019.

u 09:00h

21.12.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

24.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 14:00h

Marko Petković
0
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

25.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

25.12.2019.

u 14:00h

27.12.2019.

u 14:00h

Zorana Jančić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

21.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0