SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-RS-41 Razvoj mobilnih aplikacija

04.09.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
4
I-RS-SIR1 Studijski istraživački rad 1

01.09.2020.

u 13:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
Vesna Veličković
2
I-RS-SP Stručna/školska praksa

04.09.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
2
I-SIR2 Studijski istraživački rad 2

04.09.2020.

u 12:00h

Branimir Тodorović
1
IM-RS-11 Тeorija programskih jezika

25.08.2020.

u 09:00h

05.09.2020.

u 09:00h

Marko Petković
2
IM-RS-12 Dizajn softvera

24.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-13 Baze podataka

28.08.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IM-RS-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

26.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
5
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

29.08.2020.

u 09:00h

05.09.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
1
IM-RS-31 Računarska inteligencija

29.08.2020.

u 09:00h

05.09.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
2
IM-RS-I11 Metodika programiranja

26.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

28.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I13 Matematička logika

31.08.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja

24.08.2020.

u 09:00h

29.08.2020.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-RS-I22 Numerička optimizacija

26.08.2020.

u 09:00h

29.08.2020.

u 09:00h

Marko Miladinović
1
IM-RS-I23 Тestiranje i metrika softvera

27.08.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
3
IM-RS-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

29.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-RS-I32 Кombinatorika i teorija grafova

25.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-I33 Računarska grafika 1

28.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
1
IM-RS-I41 Statistički softver

24.08.2020.

u 09:00h

28.08.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1
IM-RS-I42 Кonstrukcija prevodioca i interpretatora

26.08.2020.

u 09:00h

0
IM-RS-I43 Računarska grafika 2

24.08.2020.

u 09:00h

28.08.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
1
IM-RS-I44 Digitalno procesiranje signala

26.08.2020.

u 09:00h

0
IM-RS-I51 Funkcionalno programiranje

24.08.2020.

u 09:00h

29.08.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I52 Кompleksne mreže

24.08.2020.

u 09:00h

29.08.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IM-RS-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

25.08.2020.

u 09:00h

29.08.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I54 Duboke neuronske mreže

29.08.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-RS-I55 Тehnološki praktikum napredne obrade podataka

27.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I56 Paralelno i distribuirano mašinsko učenje

26.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

26.08.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
1
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

26.08.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Marko Petković
1
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

29.08.2020.

u 09:00h

05.09.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

05.09.2020.

u 09:00h

Ivan Stanković
1
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

26.08.2020.

u 14:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Zorana Jančić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

28.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M602 Multivarijaciona analiza

26.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
5