JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

10.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M602 Multivarijaciona analiza

06.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0