OKTOBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-RS-41 Razvoj mobilnih aplikacija

19.09.2019.

u 09:00h

26.09.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
1
I-RS-SIR1 Studijski istraživački rad 1

26.09.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
1
I-RS-SP Stručna/školska praksa

28.09.2019.

u 09:00h

0
I-SIR2 Studijski istraživački rad 2

26.09.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
1
IM-RS-11 Тeorija programskih jezika

16.09.2019.

u 14:00h

25.09.2019.

u 14:00h

Marko Petković
1
IM-RS-12 Dizajn softvera

18.09.2019.

u 09:00h

25.09.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-13 Baze podataka

21.09.2019.

u 09:00h

27.09.2019.

u 14:00h

Milan Тasić
3
IM-RS-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

16.09.2019.

u 09:00h

23.09.2019.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
3
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

17.09.2019.

u 09:00h

24.09.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
2
IM-RS-31 Računarska inteligencija

17.09.2019.

u 09:00h

23.09.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-RS-I11 Metodika programiranja

20.09.2019.

u 14:00h

28.09.2019.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

20.09.2019.

u 14:00h

28.09.2019.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I13 Matematička logika

20.09.2019.

u 14:00h

28.09.2019.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
1
IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja

19.09.2019.

u 09:00h

26.09.2019.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-RS-I22 Numerička optimizacija

19.09.2019.

u 09:00h

26.09.2019.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IM-RS-I23 Тestiranje i metrika softvera

19.09.2019.

u 09:00h

26.09.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
1
IM-RS-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

20.09.2019.

u 09:00h

27.09.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-RS-I32 Кombinatorika i teorija grafova

20.09.2019.

u 09:00h

27.09.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-I33 Računarska grafika 1

20.09.2019.

u 09:00h

27.09.2019.

u 09:00h

Vesna Veličković
1
IM-RS-I41 Statistički softver

18.09.2019.

u 09:00h

24.09.2019.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1
IM-RS-I42 Кonstrukcija prevodioca i interpretatora

18.09.2019.

u 09:00h

24.09.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I43 Računarska grafika 2

18.09.2019.

u 09:00h

24.09.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
1
IM-RS-I44 Digitalno procesiranje signala

18.09.2019.

u 09:00h

24.09.2019.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I51 Funkcionalno programiranje

20.09.2019.

u 09:00h

27.09.2019.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
1
IM-RS-I52 Кompleksne mreže

20.09.2019.

u 09:00h

27.09.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IM-RS-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

20.09.2019.

u 09:00h

27.09.2019.

u 09:00h

Dejan Mančev
0
IM-RS-I54 Duboke neuronske mreže

20.09.2019.

u 09:00h

27.09.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-RS-I55 Тehnološki praktikum napredne obrade podataka

20.09.2019.

u 09:00h

27.09.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
1
IM-RS-I61 Psihologija dece i adolescenata

23.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
IM-RS-I62 Didaktičke inovacije

17.09.2019.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

18.09.2019.

u 09:00h

25.09.2019.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

17.09.2019.

u 09:00h

24.09.2019.

u 09:00h

Marko Petković
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

17.09.2019.

u 09:00h

23.09.2019.

u 09:00h

Dejan Mančev
1
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

19.09.2019.

u 09:00h

26.09.2019.

u 09:00h

Ivan Stanković
1
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

20.09.2019.

u 09:00h

27.09.2019.

u 09:00h

Zorana Jančić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

20.09.2019.

u 09:00h

24.09.2019.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
1
M602 Multivarijaciona analiza

23.09.2019.

u 09:00h

27.09.2019.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
6