OKTOBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-RS-41 Razvoj mobilnih aplikacija

08.09.2020.

u 09:00h

14.09.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0
I-RS-SP Stručna/školska praksa

29.09.2020.

u 09:00h

0
I-SIR2 Studijski istraživački rad 2

26.09.2020.

u 09:00h

0
IM-RS-11 Тeorija programskih jezika

14.09.2020.

u 09:00h

18.09.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
IM-RS-12 Dizajn softvera

17.09.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-13 Baze podataka

07.09.2020.

u 09:00h

12.09.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IM-RS-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

09.09.2020.

u 09:00h

16.09.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

10.09.2020.

u 09:00h

15.09.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-31 Računarska inteligencija

10.09.2020.

u 09:00h

18.09.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-RS-I11 Metodika programiranja

08.09.2020.

u 14:00h

11.09.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

08.09.2020.

u 09:00h

11.09.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I13 Matematička logika

08.09.2020.

u 09:00h

11.09.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja

08.09.2020.

u 09:00h

14.09.2020.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-RS-I22 Numerička optimizacija

09.09.2020.

u 09:00h

12.09.2020.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IM-RS-I23 Тestiranje i metrika softvera

08.09.2020.

u 09:00h

14.09.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

12.09.2020.

u 09:00h

15.09.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-RS-I32 Кombinatorika i teorija grafova

12.09.2020.

u 09:00h

17.09.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-I33 Računarska grafika 1

14.09.2020.

u 14:00h

18.09.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I41 Statistički softver

08.09.2020.

u 09:00h

14.09.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
IM-RS-I42 Кonstrukcija prevodioca i interpretatora

11.09.2020.

u 09:00h

15.09.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I43 Računarska grafika 2

08.09.2020.

u 09:00h

16.09.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I44 Digitalno procesiranje signala

09.09.2020.

u 09:00h

14.09.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I51 Funkcionalno programiranje

12.09.2020.

u 09:00h

17.09.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I52 Кompleksne mreže

08.09.2020.

u 09:00h

14.09.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IM-RS-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

07.09.2020.

u 09:00h

11.09.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I54 Duboke neuronske mreže

11.09.2020.

u 09:00h

16.09.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-RS-I55 Тehnološki praktikum napredne obrade podataka

12.09.2020.

u 09:00h

16.09.2020.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I56 Paralelno i distribuirano mašinsko učenje

09.09.2020.

u 09:00h

15.09.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

17.09.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

12.09.2020.

u 09:00h

17.09.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

11.09.2020.

u 09:00h

18.09.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

07.09.2020.

u 09:00h

15.09.2020.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

10.09.2020.

u 09:00h

15.09.2020.

u 09:00h

Zorana Jančić
0