OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-RS-41 Razvoj mobilnih aplikacija

03.10.2019.

u 09:00h

10.10.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
0
I-RS-SIR1 Studijski istraživački rad 1

04.10.2019.

u 10:00h

11.10.2019.

u 09:00h

2
I-RS-SP Stručna/školska praksa

12.10.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
2
I-SIR2 Studijski istraživački rad 2

11.10.2019.

u 09:00h

23.10.2019.

u 12:00h

Ivan Stanković
2
IM-RS-11 Тeorija programskih jezika

07.10.2019.

u 09:00h

12.10.2019.

u 09:00h

Marko Petković
4
IM-RS-12 Dizajn softvera

01.10.2019.

u 14:00h

09.10.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-13 Baze podataka

02.10.2019.

u 14:00h

10.10.2019.

u 14:00h

Milan Тasić
5
IM-RS-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

03.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 14:00h

Jelena Ignjatović
7
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

04.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
3
IM-RS-31 Računarska inteligencija

01.10.2019.

u 09:00h

07.10.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-RS-I11 Metodika programiranja

03.10.2019.

u 14:00h

11.10.2019.

u 14:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

03.10.2019.

u 14:00h

11.10.2019.

u 14:00h

Ivan Stanimirović
2
IM-RS-I13 Matematička logika

03.10.2019.

u 14:00h

11.10.2019.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
1
IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja

05.10.2019.

u 09:00h

10.10.2019.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-RS-I22 Numerička optimizacija

05.10.2019.

u 09:00h

10.10.2019.

u 09:00h

Marko Miladinović
3
IM-RS-I23 Тestiranje i metrika softvera

05.10.2019.

u 09:00h

10.10.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
2
IM-RS-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

04.10.2019.

u 14:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-RS-I32 Кombinatorika i teorija grafova

04.10.2019.

u 14:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
1
IM-RS-I33 Računarska grafika 1

04.10.2019.

u 14:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Vesna Veličković
1
IM-RS-I41 Statistički softver

02.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
IM-RS-I42 Кonstrukcija prevodioca i interpretatora

02.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I43 Računarska grafika 2

02.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I44 Digitalno procesiranje signala

02.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I51 Funkcionalno programiranje

04.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I52 Кompleksne mreže

04.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IM-RS-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

04.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Dejan Mančev
0
IM-RS-I54 Duboke neuronske mreže

04.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
1
IM-RS-I55 Тehnološki praktikum napredne obrade podataka

04.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
1
IM-RS-I61 Psihologija dece i adolescenata

07.10.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
IM-RS-I62 Didaktičke inovacije

08.10.2019.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

01.10.2019.

u 14:00h

09.10.2019.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

04.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

Marko Petković
1
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

01.10.2019.

u 09:00h

07.10.2019.

u 09:00h

Dejan Mančev
1
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

03.10.2019.

u 09:00h

10.10.2019.

u 09:00h

Ivan Stanković
1
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

04.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Zorana Jančić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

04.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

0
M602 Multivarijaciona analiza

07.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
4