SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014

Decembarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

31.08.2023.

u 10:00h

Dejan Ilić
1
IO-11 Uvod u programiranje

28.08.2023.

u 14:00h

30.08.2023.

u 14:00h

Ivan Stanimirović
0
IO-12 Diskretne strukture 1

24.08.2023.

u 09:00h

01.09.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
1
IO-13 Uvod u računarstvo

23.08.2023.

u 14:00h

29.08.2023.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
0
IO-14 Matematička analiza 1

25.08.2023.

u 09:00h

28.08.2023.

u 14:00h

Miroslav Ćirić
3
IO-21 Objektno-orijentisano programiranje 1

23.08.2023.

u 09:00h

30.08.2023.

u 09:00h

Ivan Stanković
8
IO-22 Diskretne strukture 2

28.08.2023.

u 09:00h

01.09.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
12
IO-23 Uvod u Veb programiranje

21.08.2023.

u 09:00h

29.08.2023.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IO-24 Matematička analiza 2

31.08.2023.

u 09:00h

01.09.2023.

u 14:00h

Dejan Ilić
2
IO-31 Strukture podataka i algoritmi

22.08.2023.

u 09:00h

28.08.2023.

u 14:00h

Jelena Ignjatović
4
IO-32 Linearna algebra

22.08.2023.

u 09:00h

31.08.2023.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
3
IO-33 Uvod u baze podataka

24.08.2023.

u 09:00h

28.08.2023.

u 09:00h

Milan Тasić
3
IO-34 Objektno-orijentisano programiranje 2

25.08.2023.

u 14:00h

29.08.2023.

u 14:00h

Marko Milošević
Ivan Stanković
6
IO-41 Dizajn i analiza algoritama

21.08.2023.

u 09:00h

24.08.2023.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
9
IO-42 Objektno-orijentisano programiranje 3

30.08.2023.

u 14:00h

31.08.2023.

u 14:00h

Marko Milošević
7
IO-43 Uvod u operativne sisteme

29.08.2023.

u 09:00h

31.08.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
8
IO-51 Verovatnoća

23.08.2023.

u 09:00h

30.08.2023.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
12
IO-52 Uvod u softversko inženjerstvo

24.08.2023.

u 14:00h

31.08.2023.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
IO-61 Računarske mreže

22.08.2023.

u 14:00h

28.08.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
6
IO-62 Veb programiranje

25.08.2023.

u 09:00h

29.08.2023.

u 09:00h

Ivan Stanković
19
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

28.08.2023.

u 09:00h

30.08.2023.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
3
IO-I12 Analitička geometrija

30.08.2023.

u 14:00h

01.09.2023.

u 14:00h

0
IO-I21 Тeorija brojeva i polinoma

22.08.2023.

u 14:00h

26.08.2023.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
IO-I22 Numerički metodi 1

22.08.2023.

u 14:00h

26.08.2023.

u 09:00h

Marko Petković
0
IO-I31 Metodika nastave informatike

25.08.2023.

u 09:00h

02.09.2023.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IO-I32 Upravljanje projektima u IТ

25.08.2023.

u 14:00h

02.09.2023.

u 09:00h

Marko Miladinović
5
IO-I33 Simbolička izračunavanja

25.08.2023.

u 14:00h

02.09.2023.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
4
IO-I41 Numerički metodi 2

24.08.2023.

u 09:00h

31.08.2023.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IO-I42 Open source matematički softver

24.08.2023.

u 14:00h

31.08.2023.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IO-I43 Matematička statistika

24.08.2023.

u 09:00h

31.08.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
8
IO-I61 Asemblersko programiranje

24.08.2023.

u 09:00h

31.08.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
O-02 Psihologija

23.08.2023.

u 12:00h

23.08.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
7
O-04 Engleski jezik 1

01.09.2023.

u 10:00h

01.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
5
O-05 Engleski jezik 2

01.09.2023.

u 10:00h

01.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
5